QKCSAISH
QKCSAISH mbeshtet Ministrine e Shendetesise ne zbatimin e strategjise nacionale shendetesore afatgjate
Dita Botërore e Diabetit
14 Nëntor
Dita Botërore për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave
25 Nëntor

Kalendari i Promocionit të Shëndetit

Karta e të Drejtave

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë Sigurisë dhe Akreditimit te Institucioneve Shëndetësore (QKCSA-ISH)
Bulevardi “Zogu I”, Spitali Universitar Obs-Gjin “Mbretëresha Geraldinë”, 
Tirana, Albania. 
Mail: info@qkcsaish.gov.al
Web: www.qkcsaish.gov.al