QKCSAISH
QKCSAISH mbeshtet Ministrine e Shendetesise ne zbatimin e strategjise nacionale shendetesore afatgjate
2 Pril – Dita Boterore e Autizmit
2 Pril – Dita Boterore e Autizmit
7 Prill - Dita Botërore e Shëndetit
7 Prill - Dita Botërore e Shëndetit
12 Prill 2019 - Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve në Situatë Rruge
12 Prill 2019 - Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve në Situatë Rruge
7 Maj 2019 – Dita Botërore e Astmës
7 Maj 2019 – Dita Botërore e Astmës
17 Maj 2019 – Dita Botërore e Hipertensionit
17 Maj 2019 – Dita Botërore e Hipertensionit

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë Sigurisë dhe Akreditimit te Institucioneve Shëndetësore (QKCSA-ISH)
Bulevardi “Zogu I”, Spitali Universitar Obs-Gjin “Mbretëresha Geraldinë”, 
Tirana, Albania. 

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al

Tel. +3554234221

Fax. +3554234225