QKCSAISH
QKCSAISH mbeshtet Ministrine e Shendetesise ne zbatimin e strategjise nacionale shendetesore afatgjate
28 Korrik - Dita Boterore e Hepatitit
28 Korrik - Dita Boterore e Hepatitit
12 Dhjetor - Dita Botërore e Mbulimit Universal me Shërbime Shëndetësore
12 Dhjetor - Dita Botërore e Mbulimit Universal me Shërbime Shëndetësore
1 Dhjetor
Dita Boterore Kunder HIV/AIDS
Muaji Tetor - Muaji i Sensibilizimit të Luftës Kundër Kancerit të Gjirit
Muaji Tetor - Muaji i Sensibilizimit të Luftës Kundër Kancerit të Gjirit

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë Sigurisë dhe Akreditimit te Institucioneve Shëndetësore (QKCSA-ISH)
Bulevardi “Zogu I”, Spitali Universitar Obs-Gjin “Mbretëresha Geraldinë”, 
Tirana, Albania. 

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al

Tel. +3554234221

Fax. +3554234225