QKCSAISH
QKCSAISH mbeshtet Ministrine e Shendetesise ne zbatimin e strategjise nacionale shendetesore afatgjate
28 Korrik - Diten Boterore te Ndergjegjesimit per Hepatinin
28 Korrik - Diten Boterore te Ndergjegjesimit per Hepatinin
14 Qershori – Dita Botërore e Dhurimit të Gjakut
14 Qershori – Dita Botërore e Dhurimit të Gjakut
World TB Day
24 Mars

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë Sigurisë dhe Akreditimit te Institucioneve Shëndetësore (QKCSA-ISH)
Bulevardi “Zogu I”, Spitali Universitar Obs-Gjin “Mbretëresha Geraldinë”, 
Tirana, Albania. 

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al

Tel. +3554234221

Fax. +3554234225