Në kuadër të procesit të përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë, sigurisë dhe të Akreditimit, QKCSA-ISH organizoi Trajnimin me temë “Përmirësimi i cilësisë dhe sigurisë në kujdesin shëndetësor parësor, procesi i Akreditimit”, për Drejtuesit dhe koordinatoret e cilësisë së Qendrave Shëndetësore të DRSH – Durrës, me Dt. 05/06/2015. Ky aktivitet u vlerësua nga QKEV me 3 kredite.

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë Sigurisë dhe Akreditimit te Institucioneve Shëndetësore (QKCSA-ISH)
Bulevardi “Zogu I”, Spitali Universitar Obs-Gjin “Mbretëresha Geraldinë”, 
Tirana, Albania. 

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al

Tel. +3554234221

Fax. +3554234225