Në kuadër të bashkëpunimit të projektit HAP dhe Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, më datën 20 Korrik 2017 u zhvillua një takim në qarkun e Fierit me temën “Standardet dhe procesi i Akreditimit”.

Tema u prezantua nga Drejtoresha e QKCSAISH, Znj. Mirela Çela.

 

 Pjesëmarrës në këtë diskutim ishin menaxherët, kryeinfermierët dhe ekonimistët e Qëndrave Shëndetësore të Qarkut Fier.

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë Sigurisë dhe Akreditimit te Institucioneve Shëndetësore (QKCSA-ISH)
Bulevardi “Zogu I”, Spitali Universitar Obs-Gjin “Mbretëresha Geraldinë”, 
Tirana, Albania. 

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al

Tel. +3554234221

Fax. +3554234225