Lista e Institucioneve shëndetësore që kanë marrë çertifikatën e Akreditimit:

 1. Spitali Rajonal Elbasan (Akreditim I pjesshëm 3 vjeçar)
 2. Spitali Rajonal Vlorë (Akreditim I pjesshëm 3 vjeçar)
 3. Spitali Rajonal Durrës (Akreditim I pjesshëm 3 vjeçar)
 4. Spitali Rajonal Lezhë (Akreditim I pjesshëm 3 vjeçar)
 5. Spitali Bashkiak Pukë (Akreditim I pjesshëm 3 vjeçar)
 6. Spitali Universitar Obst-Gjin “Mbretëresha Geraldinë” – Tiranë (Akreditim I pjesshëm 3 vjeçar)
 7. Qendra Shëndetësore “Dispanceria”, Tiranë (Akreditim I plotë 5 vjeçar)
 8. Klinika Mjekesore “3 Yjet”, Tiranë (Akreditim I plotë 5 vjeçar)
 9. Qendra Shëndetësore “Nr. 4”, Tiranë (Akreditim I plotë 5 vjeçar)
 10. Qendra Shëndetësore “Nr. 10”, Tiranë (Akreditim I plotë 5 vjeçar)
 11. Qendra Shëndetësore “Shijak”, Durrës (Akreditim I plotë 5 vjeçar)
 12. Laboratori “Caravelli”, Vlorë (Akreditim I plotë 5 vjeçar)
 13. Klinika Dentare “Brianza Dent”, Tiranë (Akreditim I plotë 5 vjeçar)
 14. Shërbimi I Djegie Plastikes në QSUT “Nënë Tereza” – Tiranë (Akreditim I plotë 5 vjeçar)

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH)
Rruga "Aleksandër Moisiu", 
No 80, Godina e ISHSH, Kati i Dytë, TIRANE, Albania

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al