Në kuadër të bashkëpunimit të projektit HAP dhe Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, më datën 20 Korrik 2017 u zhvillua një takim në qarkun e Fierit me temën “Standardet dhe procesi i Akreditimit”.

Tema u prezantua nga Drejtoresha e QKCSAISH, Znj. Mirela Çela.

 

 Pjesëmarrës në këtë diskutim ishin menaxherët, kryeinfermierët dhe ekonimistët e Qëndrave Shëndetësore të Qarkut Fier.

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH)
Rruga "Aleksandër Moisiu", 
No 80, Godina e ISHSH, Kati i Dytë, TIRANE, Albania

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al