QKCSA ne bashkepunim me Drejtorine e QSUT koordinoi procesin per hartimin e Programve te Edukimit Terapeutik për të Sëmurët Kronikë në 4 Shërbime

  • Shërbimi i Endokrinologjisë  - ETP për të sëmurët me Diabet
  • Shërbimi i Nefrologjisë  - ETP për të sëmurët me Sëmundje Renale Kronike, ETP për të sëmurët me Dializë
  • Shërbimi i Alergologjisë - ETP për të sëmurët me Astma
  • Shërbimi i Psikiatrisë - ETP për të sëmurët me Çrregullim të Ankthit të Përgjithësuar

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë Sigurisë dhe Akreditimit te Institucioneve Shëndetësore (QKCSA-ISH)
Bulevardi “Zogu I”, Spitali Universitar Obs-Gjin “Mbretëresha Geraldinë”, 
Tirana, Albania. 

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al

Tel. +3554234221

Fax. +3554234225